Associate

September 15, 2021

Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa

September 15, 2021

European Tuning Organization (ETO)

September 15, 2021

Albanian General Directorate of Road Transport Service – Drejtoria e Pëgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR)